Övningsföretag

Övningsföretag är en utbildningsmodell som baseras på upplevelsebaserad inlärning – ”Learning by doing” - och som avspeglar ett riktigt företags alla affärsprocedurer, rutiner och dokumentflöden.

Deltagarna agerar som anställda på Övningsföretaget. De engagerar sig i simulerade affärstransaktioner med andra Övningsföretag i världen i ett slutet nätverk, där alla aktiviteter och rutiner för normal affärsadministration och handel kan simuleras. Övningsföretaget är uppbyggt med olika avdelningar där deltagarna lär sig att utföra både de dagliga arbetsuppgifterna, men också mer avancerade arbetsuppgifter som t ex bokslut och marknadsplaner.

Övningsföretag används som pedagogisk metod för affärsträning på gymnasieskolan och inom arbetsmarknadsutbildning i Sverige.