Europen Quality Certificate - Kvalitetscertifikat för Övningsföretag och deltagare.

Ett steg i det livslånga lärandet!

EUROPEN/PEN International är det globala nätverket av Övningsföretag, vilka är sammankopplade i ett nationellt nätverk i respektive land, via s k centralenheter. Dessa centralenheter är medlemmar i EUROPEN/PEN International.

I Sverige drivs centralenheten ”Business Training Centre” av BTC i Karlstad AB (BTC). BTC driver på utvecklingen när det gäller validering och certifiering av Övningsföretag och deltagare på Övningsföretag.

BTC samverkar med Mapaz AB, ett mjukvaruföretag i Stockholm som har skapat en plattform för validering, certifiering och utbildning, Mapaz MZ (MZ). MZ används bl a för att validera och certifiera deltagare på Övningsföretag.