Det internationella nätverket av Övningsföretag

EUROPEN-PEN International är den internationella samarbetsorganisationen för alla Centralenheter och Övningsföretag i nätverket. Nätverket består av över 7 800 Övningsföretag som finns på skolor, högskolor, universitet, vuxenutbildningar inriktade på yrkeskunskaper, företag och utbildningsanordnare för arbetsmarknadskurser. Idag (2013) är det 42 länder i världen som årligen ger mer än 230 000 personer i alla åldrar möjlighet att träna i verklighetsbaserat lärande - "learning by doing".

EUROPEN-PEN International har ett samordningskontor i Essen, Tyskland. Medlemmarna i nätverket deltar två gånger om året i medlemsmöten, där varje land har en röst. På dessa möten avhandlas utvecklingsfrågor, ansökningar från nya länder att knytas till nätverket, finansiering och kvalitetsfrågor.

BTC är svensk medlem i nätverket EUROPEN-PEN International och länkar samman de svenska Övningsföretagen med alla Övningsföretag i världen. Det finns en centralenhet knuten som medlem till nätverket i varje land.

BTC ser även till att alla Övningsföretag i Sverige är uppbyggda på samma sätt som de internationella Övningsföretagen vad gäller affärsmässighet och pedagogik. Detta underlättar handel mellan företagen i nätverket.

Länkar

Länk till EUROPEN-PEN Internationals hemsida.

Länk till lista på aktuella internationella event, mässor m m för Övningsföretag.

Länk till EUROPEN-PEN tidslinje på Facebook.