Rollen som handledare

Eftersom ett Övningsföretag återspeglar ett verkligt företag, blir rollen som handledare tvådelad. Du ska både vara företagsledare och pedagog, hjälpa till att driva företaget på ett korrekt sätt på Övningsföretagsmarknaden och vara coach till kursdeltagarna. Det är ett intressant och utvecklande uppdrag att driva företaget och lärprocessen framåt!