Övningsföretagets pedagogik

Övningsföretaget bygger på en pedagogisk modell som bäst beskrivs som Upplevelsebaserad inlärning. Genom att deltagarna får praktisera som "anställda" i företaget, skapas möjligheter att ta till sig just den kunskap som behövs för att lösa uppgifterna i de olika roller som finns i ett företags administration. En viktig del i att utveckla sina affärsmässiga färdigheter är att just göra affärer. Hela verksamheten i Övningsföretaget är inriktad på handel med varor och tjänster. Pedagogiskt sker detta i en skyddad miljö där vare sig pengar eller varor/tjänster byter ägare.

Starten för inlärning är att deltagaren sätts i en situation som anställd på företaget. Denna situation kan vara i rollen som t ex inköpare eller ansvarig för löneutbetalningar. Situationen ger upphov till diskussioner och genomgång av hur arbetsuppgiften ska lösas. När väl detta klargjorts, går deltagaren vidare till att studera hur uppgiften bäst kan verkställas. Sedan går man vidare till nästa uppgift, som t ex kan vara att bokföra företagets affärshändelser. Pedagogiken kan beskrivar så här.

En viktig del av pedagogiken är att öva sig i socialt samspel. Att behärska det sociala sampelet är viktigt på dagens arbetsmarknad och är en av förutsättningarna för anställningsbarhet efter avslutad utbildning.

En rekommendation är att bygga upp företagets administration i form av fyra avdelningar: Inköp, försäljning, ekonomi och personal. Struktur och arbetsuppgifter kan se ut så här. Handledaren tar rollen som "VD" och driver företaget framåt samtidigt som denne ansvarar för den pedagogiska utvecklingen.