Utgångspunkten för att starta ett Övningsföretag är att det finns ett avtal mellan BTC och den gymnasieskola eller utbildningsanordnare som ska driva Övningsföretag. Information kring avtal och priser för abonnemang av BTC:s tjänster för Övningsföretag finns under nästa flik Avtal & Priser.

Nästa steg, när avtal är påskrivet, är att läsa igenom den starthandledning som finns att ladda ner här nedan. I denna starthandledning kan du på sidan 3 se att en anmälan till BTC skall göras, där ni måste lämna vissa uppgifter för att bli registrerade.

Starthandledning

När BTC har fått er anmälan skickas inloggningsuppgifter för handledarna i internetportalen SimuWorld. SimuWorld är det internetbaserade system alla danska och svenska Övningsföretag använder för att hantera många dagliga verksamheter i företaget. Se utförlig information under fliken SimuWorld.

Deltagare på ett Övningsföretag får inloggningsuppgifter till SimuWorld av sin handledare.