Övningsföretag är en utbildningsmodell som baseras på upplevelsebaserad inlärning – ”Learning by doing” - och som avspeglar ett riktigt företags alla affärsprocedurer, rutiner och dokumentflöden. Pedagogiken på Övningsföretaget innebär också att man utövar korsvis inlärning, dvs. deltagare som är erfarna lär upp de nya.

Deltagarna agerar som anställda på Övningsföretaget. De engagerar sig i simulerade affärstransaktioner med andra Övningsföretag i världen i ett slutet nätverk, där alla aktiviteter och rutiner för normal affärsadministration och handel kan simuleras. Övningsföretaget är uppbyggt med olika avdelningar där deltagarna lär sig att utföra både de dagliga arbetsuppgifterna, men också mer avancerade arbetsuppgifter som t ex bokslut och marknadsplaner.

Handledare/coach på Övningsföretaget får öven fungera som Övningsföretagets VD resp. vice VD (om flera lärare samverkar).

Varje Övningsföretag köper in och säljer ett specifikt sortiment av varor på en fiktiv marknad. Kunderna som köper varorna är deltagare på andra Övningsföretag i nätverket. Alla rutiner och processer i Övningsföretaget är helt verkliga. Det enda som inte är verkligt är att inga riktiga pengar eller varor byter ägare.

Övningsföretaget är, precis som ett riktigt företag, utrustat med det senaste inom informations-, kommunikations- och datateknologi.

Ett Övningsföretag är knutet till en centralenhet (omvärld) som i Sverige hanteras av BTC. Se mer information kring BTC:s roll under fliken Övningsföretag - BTC:s roll.