I varje land som är involverat i nätverket för Övningsföretag finns en samordningsorganisation, som tillhandahåller stöd för infrastruktur och som erbjuder service och myndighetskontakter (fiktiva), liknande dem ett riktigt företag möter i sin affärsvärld. Samordnande organisation, som även kallas centralenhet, för svenska Övningsföretag heter Business Training Centre (BTC).

BTC har ett antal olika funktioner uppbyggda, som Övningsföretagen möter i sin verksamhet, t ex Bank/Postgiro (med Internetbetalningar), Skatteförvaltning, Tull, Registreringsbyrå för bolag, varuleverantörer och leverantörer för fasta omkostnader såsom fastighets-, telefon- och försäkringskostnader m m.

Handledare kan vända sig till BTC för att få råd och hjälp i ärenden kring start och drift av Övningsföretag. Även deltagare på Övningsföretagen kan kontakta BTC för att få träna t ex myndighetskontakter.

BTC erbjuder webbaserade utbildningar till dem som ska ha rollen som handledare på ett Övningsföretag. BTC erbjuder även utbildning på plats hos kund.

BTC är också länken ut till övriga världens Övningsföretag genom att sedan 1995 vara medlem i den internationella samarbetsorganisationen EUROPEN-PEN International . BTC betalar en årlig medlemsavgift för att vara anslutet till detta nätverk. Alla anslutna organisationer eller företag som driver Övningsföretag i Sverige betalar en avgift till BTC, varav en del avser medlemskapet i EUROPEN-PEN International.

Gymnasieskolor och utbildningsföretag som vill starta Övningsföretag tecknar avtal med BTC för att få tillgång till all nödvändig service och support, alla nödvändiga blanketter, samt för att få tillgång till det internationella nätverket av Övningsföretag. I abonnemanget ingår även tillgång till SimuWorld internetportal via gränssnitt för handledare och deltagare.