Europen/PEN International har ställt upp ett antal kriterier som avser struktur och pedagogik för Övningsföretag. Detta för att säkerställa att alla företag fungerar på likartat sätt och för att underlätta affärssamarbetet mellan Övningsföretag över hela världen.

Dessa kritererier (på engelska) finns här.