För att Övningsföretagen skall fungera så nära verkligheten som möjligt, ingår skolan eller utbildningsanordnaren ett samarbete med ett verkligt företag, här kallat fadderföretag. Fadderföretaget kan vara till hjälp vid etableringen av Övningsföretaget, vid val av produktsortiment, uppbyggnad av arbetsrutiner och i frågor som gäller den dagliga verksamheten.

Det kan ta tid att få till ett samarbete med ett fadderföretag. Olika företag bör därför tidigt kontaktas och samarbetets omfattning bör diskuteras. Det är upp till kontaktpersonen på fadderföretaget och Övningsföretaget att bestämma hur samverkan ska ske.

Möjliga samarbetsområden med fadderföretaget kan vara: