Som handledare i Övningsföretag ska man ha kännedom om upplevelsebaserad inlärning och hur man bedriver handel i ett företag. Det optimala är om man har erfarenhet av både affärsverksamhet, antingen som egen företagare eller som anställd på något företag, och en pedagogisk utbildning. Handledaren har rollen både som pedagogiskt ansvarig och som VD för företaget.

Arbetet i Övningsföretaget ställer krav på att behärska situationsbaserat lärande, eftersom det inte finns några läromedel att tillgå utan där själva affärsverksamheten utgör grunden för inlärningen. Det är i kontakt med andra företag, och medarbetare i det egna Övningsföretaget, som affärer uppstår och underlag skapas i form av t ex kataloger, offerter, avtal, fakturor och lönelistor. Den dagliga verksamheten i Övningsföretaget är alltså grunden för den pedagogiska modellen "Learning by Doing", där de "anställda" agerar i sina roller som medarbetare på företaget.

För att underlätta start och drift av Övningsföretag, bistår BTC med daglig support via telefon och e-post. Handledare är välkomna att kontakta vår support när behov uppstår kring frågor att lösa i driften och affärsmässigheten i Övningsföretaget.