BTC erbjuder också...

...en kartläggning av yrkeskompetens inom administration och ekonomi. Vi kallar detta Kartläggning av kunskaper i affärsmannaskap.

Denna kartläggning efterfrågas när individer ska matchas mot yrkesroller på arbetsmarknaden. Därför har BTC tagit fram en modell för kartläggning av tekniska och affärsmässiga färdigheter, definierade av Europen/PEN Internationals validering Europen Quality Certificate. Dessa färdigheter är viktiga delar av yrkeskompetensen inom administration och ekonomi.

BTC erbjuder individuell kartläggning, som sker i Mapaz MZ, och som kan ske på t ex ett av arbetsförmedlingens kontor eller på personalavdelningen på ett verkligt företag.

Individen som går igenom kartläggningen behöver inte ha några formella betyg eller vara inskriven i någon utbildning. Kartläggningen av yrkeskompetens ger individen en möjlighet att visa på vilka kunskaper man har inom administration och ekonomi, oavsett hur dessa har förvärvats.

Kartläggningen kan vara ett första steg i en process som leder till validering, utbildning och certifiering inom yrkesområdet administration och ekonomi.

Kartläggningen kan även användas av en utbildningsanordnare i samband med rekrytering av "anställda" till ett Övningsföretag.

Praktiskt sker kartläggningen i Mapaz MZ i form av ett teoretiskt prov. Resultat av kartläggningen fås omgående efter genomfört prov och det kan sedan skrivas ut i form av ett PDF-dokument direkt från Mapaz MZ.

Kontakta BTC om ni önskar beställa provet för kartläggning av kompetens inom affärsmannaskap eller för mer information.