Internationella Övningsföretagsmässor

För att stimulera handel mellan olika länders Övningsföretag arrangeras mässor på olika platser i världen, där deltagare får chans att göra affärer direkt med varandra i en riktig mässmiljö. Dessa mässor har även besök av personer som inte tillhör något Övningsföretag, och dessa kan handla varor eller tjänster av Övningsföretagen direkt i mässmonternn med hälp av mässcheckar eller speciella mässkreditkort.

Länk till lista på aktuella internaionella event, mässor m m för Övningsföretag.

Mässor i Sverige

For närvarande finns det inte underlag för att hålla en internationell mässa för Övningsföretag i Sverige. Men från tid till annan arrangeras regionala mässor för Övningsföretag som ett led i att utveckla handel och möjlighet till träning i direktförsäljning till kund.