Totalt finns det ca 7 800 Övningsföretag i världen i ett 40-tal länder på alla kontinenter. Dessa Övningsföretag utgör potentiella kunder och leverantörer i ett världomspännande företagssamarbete i skyddad miljö (inga riktiga pengar eller varor/tjänster byter ägare). I Sverige finns 20 -talet Övningsföretag och i de nordiska länderna ca 300.

Handeln mellan alla världens Övningsföretag är grunden för lärprocessen "Learning by Doing". Därför uppmuntras handel mellan företag, både inom och utom landet. Träning i språk och förståelse för olikheter i affärskultur kommer naturligt i och med att Övningsföretagen köper och säljer varor och tjänster av varandra. Kontakt sker genom reklamutskick, telefonförsäljning, besök i webbutiker, direktförsäljning på mässor etc.