Priser

Certifiering av Övningsföretaget:
Kostnadsfritt. Ingår i den abonnemangskostnad som utbildningsanordnaren eller skolan betalar till BTC.

Testledarutbildning & Prov:
BTC erbjuder testledarutbildning för den som ska ansvara för validering och certifiering av deltagare i Övningsföretaget.

1 000 SEK inklusive utbildning, prov och ev. certifikat.
Omprov: 500 SEK (Priser angivna exklusive moms.)

Validering och certifiering av deltagare på Övningsföretaget:

13 € per deltagare (debiteras av Europen/PEN International via Mapaz MZ.)

Certifikat utfärdas av BTC på uppdrag av Europen/PEN International.