Organisationer som driver Övningsföretag, t ex gymnasieskolor och utbildningsföretag, kan välja att certifiera sina Övningsföretag enligt Europens internationella standard. Certifikat utfärdas om vissa kriterier på Övningsföretaget är uppfyllda. Det kan t ex vara vilken kontorsutrustning man har och vilken handledarkompetens som finns tillgänglig. Detta är en förutsättning för att Övningsföretagets deltagare skall kunna bli certifierade enligt Europen Quality Certificate.

Certifieringsprocessen sker i två steg:

1. Kvalitetsbedömning och certifiering av Övningsföretaget och testledare

2. Validering och certifiering av deltagare i Övningsföretaget