Certifiering av Övningsföretaget sker först efter en kvalitetskontroll av BTC. Denna kvalitetskontroll bygger på ett protokoll som en kontaktperson hos utbildningsanordnaren fyller i och skriver under, lämpligtvis en av handledarna/lärarna för något av Övningsföretagen.

Kontaktpersonen sänder sedan protokollet till BTC, antingen via fax eller post, för värdering. Om BTC bedömer att Övningsföretaget uppfyller alla kriterier för att få ett certifikat, skrivs ett sådant ut och skickas till kontaktpersonen. I samband med detta informeras också om hur man går vidare för att:

När testledarutbildningen är avslutad och provet godkänt är testledaren certifierad och får därmed ett certifikat från BTC, som ger denne rätt att certifiera deltagare på Övningsföretaget. En utförligare information om hur denna process med certifiering av deltagare går till skickas ut när testledarutbildningen är slutförd och godkänd.

Vid frågor kring certifieringsprocessen, kontakta BTC på telefon 0570-46 40 80 eller e-mail: info(at)businesstrainingcentre(dot)nu.

För utskrift och/eller nerladdning av protokollet, klicka på länken nedan:

Protokoll för certifiering av Övningsföretag