Ett Övningsföretag är en total lärmiljö

Både handledare och deltagare är aktivt involverade i lärprocessen, där lärandet upplevs som en naturlig process, främst genom interaktion. Hörnstenen i lärstrategin på Övningsföretaget är förmågan att arbeta i team, vilket är viktigt på arbetsmarknaden.

Den integrerade lärmiljön i ett Övningsföretag tillåter lärande att äga rum som en naturlig del i de dagliga aktiviteterna i företaget. Strukturen på företaget bidrar till en stark laganda, vilket i sin tur ger upphov till en effektiv lärdynamik, där kunskap och erfarenheter delas för att uppnå gemensamma mål i gruppen.

Lärande i simulerade miljöer ger deltagarna möjligheten att träna sig i att hantera riktiga affärshändelser, samtidigt som man tillåts göra misstag och lära sig från dessa misstag.