Övningsföretagets utbildningsmål

Övningsföretagets utbildningsmål för deltagarna är att skaffa sig, eller öka sina kunskaper och förmåga att:

Huvudingredienserna i lärprocessen är engagemang, problemlösning och övning i beslutsfattande.