Validering är en bedömning av deltagarens kunskap och eventuella kunskapsluckor. Certifiering är ett bevis på att man nått uppsatt mål för ett certifikat.

Deltagare i Övningsföretag som vill pröva sina kunskaper för det internationella certifikatet Europen Quality Certificate genomgår en validering i Mapaz MZ i form av fyra prov; ett teoretiskt och tre praktiska prov. Inloggningsförfarande i MZ och anmälningskod för att gå igenom dessa prov tillhandahålls av testledaren på Övningsföretaget.

Valideringen sker mot 21 kunskapsmål som är indelade i 3 färdighetsområden: Affärsmässiga-, sociala- och tekniska färdigheter. Dessa kunskapsmål finns beskrivna här.

Valideringen sker i ordinarie verksamhet i Övningsföretaget. Sociala färdigheter bedöms i situationer som naturligt uppstår i företagets verksamhet. Tekniska och affärsmässiga färdigheter mäts både teoretiskt och praktiskt. Deltagaren i valideringen får omgående besked om resultat i provmiljön i Mapaz MZ.

När deltagaren uppfyllt de mål som satts i valideringen utfärdas ett internationellt certifikat på både svenska och engelska av BTC, på uppdrag av Europen/PEN International.