Utförlig beskrivning av funktioner i SimuWorld, klicka här.