Handel med andra Övningsföretag, både i Sverige och internationellt, utgör grunden för inlärning. Att genomföra alla moment, från marknadsföring till fakturering och bokföring, ger deltagaren en överblick och erfarenhet av hur ett företags administration fungerar.

Inga riktiga pengar eller varor byter ägare i handeln mellan Övningsföretag. Varorna levereras till kund i form av en följesedel. Betalning av fakturor sker i BTC bank.

Fadderföretagets sortiment kan helt eller delvis saluföras till andra Övningsföretag med hjälp av kataloger, webbutiker och direktförsäljning på t ex mässor.

Både inköp av varor från leverantörer och försäljning till andra Övningsföretag sker i elevmodulen av SimuWorld.

Affärskontakter med andra Övningsföretag finns i form av en sökbar funktion i SimuWorld, så kallat företagsregister. Här finns både svenska och utländska Övningsföretag.