Bakgrund

SimuWorld Internetportal är utvecklad i Danmark av vår systerorganisation Simu-Center, och används av alla Övningsföretag i Danmark, Norge och Sverige.

Europen/PEN International tillhandahåller ett serversystem för förmedling av kontaktuppgifter och betalningsuppdrag mellan medlemsländerna. Detta system kräver dock ett lämpligt gränssnitt för att kunna användas på ett smidigt sätt för handledare och deltagare.

Av denna anledning har olika system byggts upp hos de organisationer som ansvarar för support i medlemsländerna och därför har vi i Sverige valt att samverka med Danmark kring ett gemensamt system, SimuWorld. Det sker en ständig utveckling av systemet för att svara mot de förändringar som sker i verkligheten.

Olika gränssnitt

SimuWorld är uppbyggt så att det finns separata gränssnitt för centralenhet, handledare och deltagare. Här på vår sajt beskriver vi hur handledarens och deltagarens arbetsplats ser ut i SimuWorld.

Support

Genom att BTC har ett speciellt gränssnitt som omfattar alla funktioner i SimuWorld, kan mycket av vår support till handledare och deltagare ges via Internetportalen. BTC underhåller den svenska versionen av SimuWorld, översätter texter från danska, skapar hjälpavsnitt och handledningar för både handledare och deltagare samt tillhandahåller digitala blanketter som t ex skattedeklaration från skattemyndigheten på BTC (=Skattehuset).

BTC har även stödfunktioner för att underlätta för deltagare. Bland annat erbjuder vi transportfunktion i form av ett separat Övningsföretag. Dessutom fungerar vi som organisation för offentliga upphandlingar som Övningsföretagen kan svara på. Vi administrerar och publicerar en branschtidning, där företagen kan annonsera sina varor och göra reklam för kampanjer.