Branschtidningen, som administreras av BTC, ger alla Övningsföretag i Sverige en möjlighet att annonsera sina varor eller tjänster i olika stora annonsformat. Det finns även plats för redaktionellt material i tidningen.

Branschtidningen kommer ut med 6-8 nummer per år. Annonskostnad och platsbeställning sker som i ett riktigt annonsblad. Denna tidning finns dock bara tillgänglig i digital form på elevmodulen i SimuWorld.