Affärsträning när den är som bäst.

Handel med andra Övningsföretag ger en ökad aktivitet och en högre inlärningsgrad hos deltagarna.

Hela idén med Övningsföretag bygger på att man arbetar efter modellen ”Learning by Doing” och att man bedriver aktiv handel med andra Övningsföretag i Sverige och utomlands. I Sverige är inte ”marknaden”så stor. Det finns inte så många Övningsföretag att välja mellan som affärspartner. Därför är det viktigt att de Övningsföretag som är verksamma i nätverket handlar av varandra så långt det är möjligt, för att alla ska få tillräckligt med material att arbeta med. Då får inlärningen största effekt.

Att arbeta i ett Övningsföretag innebär att man deltar i en utbildningssituation där målet är att alla deltagare på Övningsföretagen ska lära sig så mycket som möjligt och få ut så mycket som möjligt under utbildningstiden. Detta för att sen stå bra rustade efter skolans eller utbildnings slut när man söker arbete.

När Övningsföretag används på det sätt det är tänkt, är det bevisat att deltagarnas tekniska, affärsmässiga och inte minst sociala färdigheter ökar.

För att alla Övningsföretag ska kunna handla med vilket Övningsföretag som helst i världen, utan att ha något egentligt eget behov av den andres varor, tillämpar vi något som vi kallar för Uppdragshandel.

Uppdragshandel

Uppdragshandel är en metod för att kunna handla obegränsat med varandra.

Tanken med Övningsföretaget är att det ska efterlikna verkligheten så mycket som möjligt och att det skall drivas på ett affärsmässigt sätt. En annan viktig aspekt är att alla Övningsföretag skall bedriva aktiv handel med andra Övningsföretag, både i Sverige och utomlands. Problemet är att det inte finns ett tillräckligt behov av varandras produkter på marknaden.

BTC har därför skapat Uppdragshandel som ett sätt att ge möjlighet för Övningsföretagen att köpa in alla möjliga varor av varandra, trots att de själva inte har behov av dem, vilket i sin tur genererar en stor mängd affärstransaktioner.

Efter att ha lagt på ett litet påslag för administrativa kostnader för inköpet, kan sedan Övningsföretagen fakturera sina uppdragsinköp till en funktion på BTC som vi kallar Länsfactoring. På så sätt sluts affärskedjan och alla inblandade parter får betalt via BTC Bank i elevmodulen i SimuWorld.