Handel i nätverket

Övningsföretaget är kopplat till alla andra Övningsföretag i världen genom att BTC är medlem i Europen/PEN International. Detta gör det möjligt att hitta affärspartners i hela nätverket genom sökning i det företagsregister som finns i SimuWorld. Här kan man även söka på speciella produkter eller tjänster för att hitta lämplig affärskontakt i utlandet.

Språk och affärskultur

Genom kontakter med andra länders Övningsföretag, får deltagarna träning i att göra affärer på andra språk, både i tal och skrift. Det ger även träning att förstå andra kulturers syn på affärslivet, t ex tillämpas normalt mycket längre fakureringstider i sydeuropa än vad vi är vana vid här i Norden.

Det gemensamma affärsspråket som beslutats av Europen/PEN International är engelska, men många avslut i affärer lyckas bättre om man gör upp på det lokala språket. Här kan deltagare med utländsk bakgrund ha en betydelsefull roll när Övningsföretaget ska göra affärer på den internationella marknaden.