Här finns en detaljerad beskrivning av hur uppdragshandel är tänkt att fungera för att stimulera handeln mellan Övningsföretagen.