BTC Upphandling lägger ut andbudsförfrågningar under en egen ikon på elevmodulen i SimuWorld. Genom dessa förfrågningar uppmuntras kontakt mellan olika övningsföretag för att säkra leverans av de olika varor eller tjänster som efterfrågas i förfrågningsunderlaget. Övningsföretaget bestämmer om man vill delta som leverantör till BTC Upphandling för den förfrågan som är aktuell.

Bästa anbud vinner och får leverera alla eller valda delar av de efterfrågade produkterna. På så sätt stimuleras handeln och kontakterna mellan Övningsföretag.