Egen webbutik

Alla Övningsföretag kan upprätta en egen webbutik för att sälja sina varor eller tjänster. Genom att integrera butiken med varulagret i SimuWorld, kan beställningar och leveranser lätt skötas. Butiken visas i en digital galleria, Shopping Center, där även danska företag finns representerade.

Webbutiken byggs upp som en riktig e-handelsplats med möjlighet att koppla försäljaravtal och kreditkortslösning för betalning i butiken. Butiken kan inredas som man vill och bilder på produkter kan läggas in. Handel i webbutiken kan vara öppen både för andra företag och för privatpersoner.