Sedan 2003 drivs Business Training Centre av BTC i Karlstad AB, som från 1 november 2016 fått nya ägare.

Webdesign: Per Wigström, copyright © BTC i Karlstad AB 2013.

Web-konsult: Janne Johansson, Karlstad.

Hemsidan skapad november 2013.

PM2

BTC: Bittan Lindh