BTC:s samverkanspartner

BTC har samverkan med parter både nationellt och internationellt. Beskrivning av samverkan finns under respektive flik.