BTC samverkar med ett antal olika företag och organisationer i Sverige. Här presenterar vi de olika samarbetspartners som BTC för närvarande har, med en kort beskrivning av vilken typ av samarbete vi har med var och en.

Yh-myndighetens valideringsnätverk

Myndigheten för Yrkeshögskolan samlar intressenter inom validering och certifiering i ett valideringsnätverk. Detta nätverk startades ursprungligen av Valideringsdelegationen. BTC ingår i detta nätverk, som träffas två gånger om året.

Fortnox AB

Både handledare och deltagare i SimuWorld har tillgång till Fortnox molnbaserade redovisningsmoduler. Om ni avser att använda denna möjlighet finns mer information här.