Välkommen till Business Training Centre. Vi agerar omvärld för alla svenska Övningsföretag och vi är också centralenhet i Europen-PEN Internationals internationella nätverk för Övningsföretag.

Övningsföretag

Totalt finns det ca 7 800 Övningsföretag i världen i ett 40-tal länder. I Sverige finns det idag 10 Övningsföretag och i de nordiska länderna cirka 400. Övningsföretagen i Sverige återfinns inom gymnasieskolans ungdomsprogram samt inom arbetsmarknadsutbildning.