Om BTC

Kort om oss

Business Training Centre


Affärsträning när det är som bäst!

I alla länder som är involverade i nätverket för affärsträning (Practice Enterprise) i världen finns en samordningsorganisation, i Sverige heter den BTC – Business Training Centre.


Totalt finns det idag ca 7000 Övningsföretag i världen och dessa finns i ett 46-tal länder. I Sverige har vi idag kunder inom kommuner, gymnasier, Arbetsförmedlingen samt privata aktörer som använder sig av konceptet.


Affärsträning är en utbildningsmodell som baseras på uppleveslebaserad inlärning så kallat "learning by doing". De affärsprocesser deltagarna genomgår i företaget är direkt kopplade till de processer som uppstår i ett riktigt företag.